Menu logo
Начало
Услуги
Xen сървъри
Clan Servers
Web Hosting
F2
Fiber Direct!
Бизнес
Реклама
Linking
Мрежа
NOC
IX
BG
Domains
Looking Glass
Клиенти
Вход
За фирмата
Връзка
Контакти
Feedback
Headoff Gaming Intranetwork
|NOC| |IX| |BG| |Domains| |Looking Glass|
Headoff Network Operations Center

Страниците в тази секция имат само административно предназначение и не следва да бъдат разглеждани като материали за широката публика.

Контакти

Въпроси, свързани с администрацията на мрежата може да изпращате на Admin@i-n.net. Моля, не забравяйте да се представите в писмото си. Моля, посочете и телефон за контакт, най-добре мобилен.

Не се разглеждат писма:
  • които нямат надлежна идентификация на подателя;

  • които нямат посочен телефон за контакт;

  • които според нас не са от добросъвестни колеги;

  • от крайни клиенти на която и да е мрежа;


Не се отговаря на писма:
  • които все пак не поставят някакъв въпрос;

  • с мнения и констатации;


Не очаквайте бърз отговор.

Моля, не използвайте телефоните за поддръжка без повод или покана.

|NOC| |IX| |BG| |Domains| |Looking Glass|
Последна промяна: Mon, Feb 16, 2004 15:57 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.