Menu logo
Начало
Услуги
Xen сървъри
Clan Servers
Web Hosting
F2
Fiber Direct!
Бизнес
Реклама
Linking
Мрежа
NOC
IX
BG
Domains
Looking Glass
Клиенти
Вход
За фирмата
Връзка
Контакти
Feedback
Headoff Gaming Intranetwork
|Xen сървъри| |Clan Servers| |Web Hosting| |F2| |Fiber Direct!|
Headoff Fiber Direct!

Headoff Fiber Direct! е услуга предназначена за най-претенциозните клубове за игри и Интернет на територията на град София. В основата си, това е връзка, реализирана на базата на високоскоростна оптична преносна среда, върху която текат услуги аналогични на тези на Headoff Direct!. Главната разлика е скоростта до центъра на мрежата на Headoff G.I., която е минимум 10 Mbps. Това, на практика, дава възможност за безпрепятствена игра на всеки отделен компютър, свързан в мрежата.

Headoff Fiber Direct! осигурява:

  • Капацитет на връзката, достатъчен за комфортно прекарване на всеки отделен клиент на клуба, независимо от това дали играе мрежови игри или използва Интернет.
  • Пряка връзка до всички сървъри за игри на Headoff G.I., на които по всяко време на денонощието може да бъде намерен партньор за игра.
  • Неповторимо усещане за връзка до локална мрежа от приблизително 1500 компютъра, в която потребителите използващи оптична преносна среда имат предимство.
  • Практически неограничени възможности за организиране на online турнири, кланови и междуклубни войни и тренировки, лични двубои и срещи за обмяна на опит.
  • Възможности за използване на различни видове online мултимедия.
  • Комуникационно оборудване за осъществяване на оптична връзка, предоставяно за използване от Headoff G.I., което премахва необходимостта за влагане на пари в скъпо оборудване от страна на клуба.
  • Поддръжка 24 часа в денонощие.
  • Една от най-ниските цени за подобен вид услуги.

Месечното заплащане за използване на Headoff Fiber Direct! връзка е 360 BGN. Тази цена включва всички месечни разходи за услугите предоставяни от Headoff G.I., български и международен Интернет трафик и заплащане за наем на оптичното трасе. Клубът няма никакви допълнителни разходи, свързани с предоставянето на тази услуга.

За справки и контакти:

Email: Sales@headoff.com
Телефон: +359 88 9816969
IRC: irc.headoff.com, #Headoff

|Xen сървъри| |Clan Servers| |Web Hosting| |F2| |Fiber Direct!|
Последна промяна: Mon, Jan 11, 2010 12:03 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2022 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.