Menu logo
Начало
Услуги
Xen сървъри
Clan Servers
Web Hosting
F2
Fiber Direct!
Бизнес
Реклама
Linking
Мрежа
NOC
IX
BG
Domains
Looking Glass
Клиенти
Вход
За фирмата
Връзка
Контакти
Feedback
Headoff Gaming Intranetwork
|NOC| |IX| |BG| |Domains| |Looking Glass|
Internet eXchange

Фирмена политика

Обмяната на трафик и мрежови услуги с мрежите, администрирани от i-Wet, е на комерсиален принцип.

Задължения и отговорности

Към този момент фирмата не участва в никакви колективни споразумения за обмяна на трафик и мрежови услуги и не поема никакви косвени или "подразбиращи се" задължения или отговорности към трети лица.

Фирмата поема задължения и отговорности, само такива, каквито са договорени, чрез писмен или устен договор със своите клиенти и контрагенти.

|NOC| |IX| |BG| |Domains| |Looking Glass|
Последна промяна: Wed, Jan 28, 2004 19:13 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.